COOL TOUCH – unikālu inovāciju komplekss


COOL TOUCH iekārtā izmantotas unikālas inovācijas.

  • COOL TOUCH iekārtā ir iebūvēta inovatīva ozonu ģenerējoša sistēma THUNDERGUARDTM, kura nepieļauj mikroorganismu un vīrusu attīstību dzeramajā ūdenī. Šī tehnoloģija ir patentēta Eiropas Patentu iestādē. 

Ūdens aizsardzība, izmantojot ozonu, saglabā ūdenī visus cilvēka organismam nepieciešamos sāļus un minerālvielas. 

Ūdens apmaiņai nepieciešamās spiediena izmaiņas iekārtas iekšējās tilpnēs nodrošina ozona ģenerators. Šī patentētā tehnoloģija nodrošina slēgtu ūdens pieplūdes ciklu, tāpēc nenotiek apkārtējās vides gaisa pieplūde, un ūdenī nenokļūst gaisā esošais piesārņojums. 

Šobrīd dzeramā ūdens aizsardzība ar ozona palīdzību ir pats drošākais un efektīvākais ūdens aizsardzības risinājums, kas ir arī draudzīgs apkārtējai videi.

  • Inovatīvs skārienjutīgais displejs palīdz interaktīvi vadīt iekārtas funkcijas un nodrošina vieglu pieeju gāzētam (CO2), aukstam (10 C) un karstam (92 C) ūdenim.
  • COOL TOUCH unikālais dizains ir askētisks, elegants, praktisks, un tas jebkuram interjeram spēj piešķirt futūristisku skatu.
  • Iekārtā uzstādītais saturators ar caurteces gāzēšanas tehnoloģiju nodrošina īpaši kvalitatīvu gāzētu ūdeni.
  • Unikāla programmēšanas sistēma ļauj programmēt kustību sensoru un iekārtas darbības periodus. 

Iekārtas kustību sensoru var programmēt tā, lai iekārta izslēgtos, ja tuvumā nav lietotāju.

Ar pults palīdzību var ieprogrammēt iekārtu patstāvīgi izslēgties naktīs un brīvdienās un tādā veidā būtiski samazināt patērētās elektroenerģijas daudzumu.

  • COOL TOUCH iekārtā izmantotas efektīvas siltumizolācijas materiālu tehnoloģijas.

Aukstā un karstā ūdens tvertnes ir droši aizsargātas un saglabā siltumietilpību maksimāli ilgi, samazinot elektroenerģijas patēriņu.

  • COOL TOUCH tiek nodrošināts automatizēts iekārtas apkopes process.