COOL TOUCH – 100% drošība


COOL TOUCH – absolūti droša iekārta dzeramā ūdens lietošanai.

  • COOL TOUCH iekārtā ir iebūvēta inovatīva ozonu ģenerējoša sistēma THUNDERGUARDTM, kas nepieļauj mikroorganismu un vīrusu attīstību dzeramajā ūdenī. Šī tehnoloģija ir patentēta Eiropas Patentu iestādē. Ūdens aizsardzība, izmantojot ozonu, saglabā ūdenī cilvēka organismam nepieciešamos sāļus un minerālvielas. 

Ozona ģenerators nodrošina iekārtas iekšējās tilpnēs vajadzīgo spiedienu ūdens apmaiņai. Tā tiek nodrošināts slēgts ūdens pieplūdes cikls, nenotiek apkārtējās vides gaisa pieplūde, un ūdenī nenokļūst gaisā esošais piesārņojums. 

Šobrīd ūdens aizsardzība ar ozona palīdzību ir pats drošākais un efektīvākais ūdens aizsardzības risinājums, kas ir arī draudzīgs apkārtējai videi.

  • Drošības sistēma “WaterStop” nodrošina iekārtu pret ūdens noplūdēm. “WaterStop” ražo angļu kompānija “John Guest”.
  • Iekārtā uzstādīta ogļskābās gāzes (CO2) pieejamības un balona spiediena kontrole. Ja balonā izbeidzas gāze, vadības panelī esošais indikators sāk mirgot.
  • COOL TOUCH iekārta ir aprīkota ar karstā ūdens drošības režīmu “Bērniem”. Vajadzības gadījumā to var atslēgt.
  • COOL TOUCH ir viens izplūdes krāns, ko no tiešiem roku pieskārieniem aizsargā dekoratīvs elements, un tas garantē papildu mikrobioloģisko drošumu. Turklāt katru reizi, lietojot karsto ūdeni, krāns tiek termiski dezinficēts.
  • Unikāla programmēšanas sistēma ļauj programmēt kustību sensoru un iekārtas darbības periodus. Iekārtas kustību sensoru var ieprogrammēt tā, lai iekārta izslēgtos, ja tuvumā nav lietotāju. Ar pults palīdzību var ieprogrammēt iekārtu patstāvīgi izslēgties naktīs un brīvdienās. Tas viss ļauj būtiski samazināt patērētās elektroenerģijas daudzumu. 
  • COOL TOUCH aprīkota ar brīdinājuma signālu sistēmu, kas informē par iekārtas darbību. Iekārta automātiski atslēdzas elektroenerģijas vai ūdens padeves traucējumu gadījumā. Iekārtā ir uzstādīts pilienu tvertnes pārplūšanas indikators.